Behandelingen

Behandelingen 2021-10-25T16:14:23+00:00

Behandelingen die ik aanbied

Commit Psychologie biedt verschillende behandelmethoden die wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief zijn. Ik werk vanuit een persoonsgerichte werkwijze waarbij uitgegaan wordt van je eigen kracht en mogelijkheden. Elementen uit verschillende therapeutische invalshoeken worden toegepast. Afhankelijk van de problematiek en mogelijkheden in jouw situatie kiezen we voor een behandelmethode. Soms is dit een helder vastgelegde werkwijze volgens een effectief gebleken protocol. Het kan ook zijn dat de methode minder vast ligt en al werkende meer vorm krijgt. In alle gevallen kijken we gedurende het proces naar de voortgang van de doelen; de verandering in de  klachten en of we in de samenwerking op de goede weg zijn met elkaar.

Commit Psychologie biedt behandeling in de basis GGZ,  kortdurende psychologische behandeling. Er dient sprake te zijn van milde tot matig ernstige psychische problemen die niet al te complex, ernstig of acuut zijn.

Je kunt bij mij terecht voor behandeling van onder meer de volgende klachten:

  • Angsten en fobieën.
  • Somberheid en depressie.
  • Heftige gebeurtenis of een trauma.
  • Klachten bij ziekte of verlies.
  • Burn-out.
  • Zwangerschaps-/bevallings-gerelateerde psychische klachten.
  • Laag zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld.

De volgende behandelvormen worden aangeboden:

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een veel toegepaste en effectieve behandelmethode en gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Negatieve gedachten, zoals ’ik ben niets waard’ of ‘het lukt me niet’,  kunnen psychisch problemen veroorzaken of versterken. Volgens een vaste methode ga je onderzoeken of jouw gedachten over jezelf, anderen en de wereld realistisch zijn. Het maken van huiswerk is vast onderdeel van de behandeling. We proberen de negatieve gedachten, ook wel cognities genoemd, positief te beïnvloeden en te veranderen. Daardoor verandert je gevoelstoestand en je gedrag en verminderen uiteindelijk jouw psychische klachten.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een behandeling voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen of trauma’s. Er is steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR niet alleen bij traumaverwerking, maar ook bij andere problemen en klachten kan worden ingezet, zoals bijvoorbeeld angststoornissen of een negatief zelfbeeld. Tijdens de therapie wordt de ingrijpende gebeurtenis opnieuw opgeroepen door je er op te concentreren, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Ik heb zowel de erkende EMDR basis- als vervolgtraining gevolgd.

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie is bedoeld om de achtergrond van jouw problemen op te helderen. Welke factoren zijn er in jouw gezin van herkomst, jouw eigen levensgeschiedenis, je gedrag die jouw klachten beïnvloeden of veroorzaken? Door individuele, verdiepende gesprekken ontstaat meer inzicht in je levensgeschiedenis, ontstane problemen en je eigen reacties hierop. Het leidt tot meer zelfacceptatie, vermindering van klachten en uiteindelijk een gewenste gedragsverandering.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen een ACT behandeling leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor raak je meer in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.


 

Vanuit mijn ruime ervaring in de Specialistische GGZ ben ik daarnaast opgeleid in onderstaande specialistische behandelmethoden. Waar nodig voeg ik elementen van deze behandelvormen toe aan de behandeling.

Mentalisation based treatment (MBT)

Bij MBT (Mentalisation Based Treatment) staat bewustwording van gevoelens, gedachten en gedrag centraal, met name binnen sociale interactie. Mentaliseren houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en motivaties. MBT behandeling is gericht op het versterken van het vermogen om te mentaliseren en is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis.

Schemagerichte therapie is een behandeling die mensen kan helpen om langer bestaande patronen van emoties en reacties te veranderen. Schema’s zijn de interne ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Negatieve schema’s zijn hardnekkig en zijn veelal ontstaan door nare ervaringen tijdens de kindertijd, bijvoorbeeld in de steek gelaten worden door een ouder of gepest worden op school. Schematherapie is bedoeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en/of mensen die op bepaalde vlakken terugkerende problemen tegen komen.