Praktische informatie

Praktische informatie 2024-05-16T10:29:37+00:00

Praktische informatie

Wachtlijst

Op dit moment is de wachttijd ongeveer zeven weken. Begin juli kunnen er weer intakes gepland worden.

De praktijk is tijdelijk gesloten. na 10 juni zal ik weer antwoorden op vragen of aanmeldingen.

Indien je eerder geholpen wilt worden is het advies te bellen met je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan dan met jou bekijken of je in een andere praktijk eerder geholpen kan worden.

Beroepscode

Ik hecht veel waarde aan duidelijkheid en transparantie. Daarbij probeer ik cliënten zo goed mogelijk te informeren over wat zij kunnen verwachten. De beroepscode voor psychologen van het NIP is een belangrijke leidraad in mijn  beroepsmatig handelen.

Geheimhouding

Als GZ psycholoog ben ik verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn vertrouwelijk. Zonder schriftelijke toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Ook voor het opvragen van informatie bij derden heb ik schriftelijke toestemming nodig. Geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 dienen organisaties die persoonsgegevens verwerken te voldoen aan de wet AVG, de algemene verordening gegevensbescherming. De AVG is een Europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Klik hier om de privacy verklaring van Commit Psychologie in te zien.

ROM vragenlijsten

Vanaf januari 2017 is elke hulpverlener in de GGZ verplicht om door middel van vragenlijsten de voortgang van de behandeling te meten. Deze ROM (Random Outcome Monitoring) moet bijdragen aan het regelmatig evalueren van de behandeling. Voor meer informatie zie informatie voor cliënten

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het voor praktijken verplicht te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk. Vraag er naar als je geïnteresseerd bent.

Corona update

Om op een veilige manier te kunnen werken en verspreiding van het Corona virus zo veel mogelijk tegen te gaan heb ik de volgende maatregelen getroffen:

  • We houden 1,5 meter afstand
  • We schudden geen handen
  • Bij griepachtige klachten als hoesten, verkoudheid en koorts, vinden geen face-to-face gesprekken plaats
  • We bewaken de tijd zodat er voldoende ruimte is tussen de afspraken voor reiniging van de ruimte

Beeldbellen of gewoon bellen kan gewoon doorgaan als je daar de voorkeur aan geeft. Ik maak gebruik van het beeldbel-programma Jitsi. Graag overleg ik met je of het in jouw geval verstandig is naar de praktijk te komen.

Klachtenregeling

Klachten kunnen het beste eerst met mij besproken worden. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Indien wij er samen niet uit komen, kun je contact opnemen met de klachten- en geschillencommissie van de NVGzP waar ik bij aangesloten ben.

Algemene en betalingsvoorwaarden

Wanneer je je aanmeldt ga je akkoord met de algemene en betalingsvoorwaarden van Commit Psychologie. Hier kun je de algemene en betalingsvoorwaarden lezen.