Praktische informatie

Praktische informatie 2024-06-25T05:57:59+00:00

Praktische informatie

Wachtlijst

Op dit moment is de wachttijd ongeveer vier weken.

Indien je eerder geholpen wilt worden is het advies te bellen met je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan dan met jou bekijken of je in een andere praktijk eerder geholpen kan worden.

Beroepscode

Ik hecht veel waarde aan duidelijkheid en transparantie. Daarbij probeer ik cliënten zo goed mogelijk te informeren over wat zij kunnen verwachten. De beroepscode voor psychologen van het NIP is een belangrijke leidraad in mijn  beroepsmatig handelen.

Geheimhouding

Als GZ psycholoog ben ik verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn vertrouwelijk. Zonder schriftelijke toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Ook voor het opvragen van informatie bij derden heb ik schriftelijke toestemming nodig. Geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 dienen organisaties die persoonsgegevens verwerken te voldoen aan de wet AVG, de algemene verordening gegevensbescherming. De AVG is een Europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Klik hier om de privacy verklaring van Commit Psychologie in te zien.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het voor praktijken verplicht te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk. Vraag er naar als je geïnteresseerd bent.

Klachtenregeling

Klachten kunnen het beste eerst met mij besproken worden. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Indien wij er samen niet uit komen, kun je contact opnemen met de klachten- en geschillencommissie van de NVGzP waar ik bij aangesloten ben.

Algemene en betalingsvoorwaarden

Wanneer je je aanmeldt ga je akkoord met de algemene en betalingsvoorwaarden van Commit Psychologie. Hier kun je de algemene en betalingsvoorwaarden lezen.