Tarief en vergoeding

Tarief en vergoeding 2021-01-06T16:58:41+00:00

Tarief en vergoeding

Commit Psychologie is een praktijk voor basis GGZ, voorheen ook wel eerstelijns psychologie genoemd. Behandeling binnen de basis GGZ wordt (deels) vergoed door je zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering en wordt ingedeeld in producten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk.

Het eigen risico wordt aangesproken bij behandeling in de basis GGZ. Daarnaast mogelijk sprake is van een eigen bijdrage. Lees onderstaande informatie goed door zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

De volgende producten (tarieven voor behandelingen die starten in 2021) met bijbehorende minuten kunnen worden ingezet:

  • Zorgproduct kort: € 522,13 Voor licht ernstige stoornissen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen. Maximale duur van de behandeling in directe èn indirecte tijd: 290 minuten

  • Zorgproduct middel: € 885,01 Voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijkse leven . Maximale duur van de behandeling in directe èn indirecte tijd: 495 minuten

  • Zorgproduct intensief: € 1434,96 Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven. Maximale duur van de behandeling in directe èn indirecte tijd: 750 minuten

  • Onvolledig Traject: € 228,04 In kaart brengen van de klachten, zonder behandeling. Maximale duur van de behandeling in directe èn indirecte tijd: 120 minuten

Vanaf 2021 wordt enkel nog contractvrij gewerkt. Dat houdt in dat de praktijk geen contracten heeft afgesloten met verzekeraars.

Als tarief wordt 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de basis GGZ gehanteerd. Na afronding van de behandeling, ontvang je een factuur voor het totale bedrag van het zorgproduct. Deze factuur dien je zelf te betalen en kun je daarna indienen bij jouw zorgverzekering die vervolgens een gedeelte (gemiddeld 75%) vergoedt, of zelf 100% wanneer je een restitutiepolis hebt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan welk gedeelte de verzekeraar vergoed. Houdt er rekening mee dat je eigen risico wordt aangesproken.

Aangeraden wordt een zuivere restitutiepolis af te sluiten. Zie de website van contractvrijepsycholoog.nl voor meer informatie.

Onverzekerde zorg, supervisie en coaching

De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling van de meeste psychische aandoeningen. Voor een aantal klachten of problemen wordt er echter een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat je voor de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Je hebt in dat geval geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico wordt niet aangesproken.

Het tarief voor onverzekerde zorg is €106,00 (gesprek van 45 minuten). In enkele gevallen vergoedt een aanvullende verzekeringen dit (gedeeltelijk). Kijk dit vooraf na, je kunt de nota dan zelf indienen.  Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Hier geldt een ander tarief, vraag dit na in de praktijk.

Ook is het mogelijk om supervisie te volgen, onder andere voor GZ psychologen in opleiding (PIOG). Het tarief voor supervisie bedraagt €106,00 voor een sessie van 45 minuten.

Verwijzing via de zorgstraat van PoZoB

Cliënten die een huisarts hebben die is aangesloten bij PoZoB, kunnen zich ook via de praktijkondersteuner GGz (POH-GGZ) via de zorgstraat van PoZoB laten verwijzen.

Afzeggingen en niet-nagekomen afspraken

In geval van verhindering wordt je verzocht  zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur voor het tijdstip van een afspraak dit aan de praktijk door te geven. In dat geval is het kosteloos. Afzeggen kan via telefoon (06-30593845) of e-mail (Liselore@commitpsychologie.nl). In beide gevallen is geregistreerd wanneer de afmelding is binnen gekomen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, zullen voor een deel in rekening gebracht worden. Dit komt neer op een bedrag van € 50,-. De verzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Het vergoedingenstelsel in de geestelijke gezondheidszorg is ingewikkeld en kan zorgen voor veel onduidelijkheid. Bij vragen kun je altijd vrijblijvend contact opnemen.