Tarief en vergoeding

Tarief en vergoeding 2023-11-19T12:35:03+00:00

Tarief en vergoeding

Commit Psychologie is een praktijk voor basis GGZ, voorheen ook wel eerstelijns psychologie genoemd. Behandeling binnen de basis GGZ wordt (deels) vergoed door je zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk.

Het eigen risico wordt aangesproken bij behandeling in de basis GGZ. Daarnaast kan sprake zijn van een eigen bijdrage. Lees onderstaande informatie goed door zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Commit Psychologie is een praktijk waar enkel contractvrij wordt gewerkt. Dat houdt in dat de praktijk geen contracten heeft afgesloten met verzekeraars. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen wordt aangeraden een zuivere restitutiepolis af te sluiten. Zie de website van contractvrijepsycholoog voor meer informatie. Voor 1 januari is het mogelijk van verzekering te wisselen.

Als tarief worden de door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarieven voor de basis GGZ gehanteerd.

In 2024 bedragen de NZA tarieven:

behandelconsult van 45 minuten 135,00 €. Bijbehorende code is CO0497, Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog

intakegesprek van 60 minuten 183,00 €. Bijbehorende code is CO0562, Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog

Indirecte tijd is bij de tarieven inbegrepen. Per maand ontvang je een factuur voor de consulten. Deze factuur dien je zelf te betalen en kun je daarna indienen bij jouw zorgverzekering die vervolgens een gedeelte (gemiddeld 65%) vergoedt, of zelf 100% wanneer je een zuivere restitutiepolis hebt.

Jaarlijks kun je voor 1 januari een aanpassing doen in de verzekeringspolis. Zie de website van contractvrijepsycholoog voor meer informatie. Het is je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan welk gedeelte de verzekeraar vergoed. Houdt er rekening mee dat je eigen risico wordt aangesproken.

Onverzekerde zorg, supervisie en coaching

De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling van de meeste psychische aandoeningen. Voor een aantal klachten of problemen wordt er echter een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat je voor de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Je hebt in dat geval geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico wordt niet aangesproken.

Het tarief voor onverzekerde zorg is €135,00 (gesprek van 45 minuten).  Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Hier geldt een ander tarief, vraag dit na in de praktijk.

Ook is het mogelijk om supervisie te volgen, onder andere voor GZ psychologen in opleiding (PIOG). Het tarief voor supervisie bedraagt €135,00 voor een sessie van 45 minuten.

Afzeggingen en niet-nagekomen afspraken

In geval van verhindering wordt je verzocht  zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur voor het tijdstip van een afspraak dit aan de praktijk door te geven. In dat geval is het kosteloos. Afzeggen kan via telefoon (06-30593845) of e-mail (Liselore@commitpsychologie.nl). In beide gevallen is geregistreerd wanneer de afmelding is binnen gekomen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, zullen voor een deel in rekening gebracht worden. Dit komt neer op een bedrag van € 50,-. De verzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Het vergoedingenstelsel in de geestelijke gezondheidszorg is ingewikkeld en kan zorgen voor veel onduidelijkheid. Bij vragen kun je altijd vrijblijvend contact opnemen.