Werkwijze

Werkwijze 2021-09-06T10:43:33+00:00

Wat is mijn werkwijze?

Aanmelden en wachttijden

Op dit moment is de wachttijd ongeveer dertien weken. In november kun je pas weer terecht voor een intake. Behandelingen via verwijzingen van de zorgverzekeraar worden vanwege de ‘harde stop’ regeling pas in 2022  opgestart.

Via het aanmeldformulier op de website kun je je aanmelden.  Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk als je voor vergoeding in aanmerking wil komen vanuit de zorgverzekeraar (zie ook ‘tarief en vergoeding’). Bij vragen of als je op zoek bent naar meer informatie kun je ook altijd vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier. Je mag ook even mailen of bellen (b.g.g. voicemail inspreken), dan neem ik binnen enkele dagen contact met je op.

Intake

Na aanmelding zal een intakegesprek plaatsvinden van ongeveer een uur. Tijdens de intake worden je klachten en/of problemen in kaart gebracht en de daarbij uitlokkende en instandhoudende factoren van je problematiek. Tevens worden je achtergrond en leefomstandigheden besproken. Op grond van deze informatie zal ik je nadien een behandelvoorstel doen en aangeven welk behandeltraject we volgen (kort, middel of lang).

Ik maak gebruik van ROM-vragenlijsten om de aard en ernst van je klachten in kaart te brengen en bij afronding te meten hoe effectief de behandeling is.

Na afronding van de intake stel ik een behandelplan op die we het 2e gesprek samen ondertekenen.

In sommige gevallen wordt na de intake vastgesteld dat de behandeling van je klachten niet in de basis GGZ plaats kan vinden. In dat geval zal ik met jou overleggen over een meer passende verwijzing.

Behandeling

De behandeling zal zo snel mogelijk van start gaan, doorgaans binnen één tot twee weken. Afspraken worden in overleg gepland en vinden plaats volgens een overeengekomen frequentie (meestal wekelijks of tweewekelijks). Een sessie bestaat uit 45 minuten gesprek en 15 minuten verslaglegging door de psycholoog. Tijdens de behandeling zal ik gebruik maken van verschillende methodieken die het best passend zijn bij jouw problematiek en bij jouw voorkeur, zie ook behandeling.  Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg bijgesteld en aangepast.

Evaluatie en afsluiting

De verwijzer (meestal de huisarts) wordt na of tijdens de behandeling op de hoogte gebracht van je vorderingen. Indien nodig vindt overleg plaats met de huisarts of verwijzer voor een eventuele terugverwijzing of doorverwijzing naar de Specialistische GGZ. Ik ben goed op de hoogte van de sociale kaart in Eindhoven en omstreken zodat ik passend kan adviseren over een goede doorverwijzing. Wanneer de behandeling is afgerond wordt de behandeling in zijn geheel gefactureerd.

Wat is mijn werkwijze?

Aanmelden en wachttijden

Via het aanmeldformulier op de website kun je je aanmelden.  Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk als je voor vergoeding in aanmerking wil komen vanuit de zorgverzekeraar (zie ook ‘tarief en vergoeding’). Bij vragen of als je op zoek bent naar meer informatie kun je ook altijd vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier. Je mag ook even mailen of bellen (b.g.g. voicemail inspreken), dan neem ik binnen enkele dagen contact met je op.

Op dit moment is de wachttijd ongeveer negen weken.

Intake

Na aanmelding zal een intakegesprek plaatsvinden van ongeveer 45 minuten. Tijdens de intake worden je klachten en/of problemen in kaart gebracht en de daarbij uitlokkende en instandhoudende factoren van je problematiek. Tevens worden je achtergrond en leefomstandigheden besproken. Op grond van deze informatie zal ik je nadien een behandelvoorstel doen en aangeven welk behandeltraject we volgen (kort, middel of lang).

Ik maak gebruik van ROM-vragenlijsten om de aard en ernst van je klachten in kaart te brengen en bij afronding te meten hoe effectief de behandeling is.

Na afronding van de intake stel ik een behandelplan op die we het 2e gesprek samen ondertekenen.

In sommige gevallen wordt na de intake vastgesteld dat de behandeling van je klachten niet in de basis GGZ plaats kan vinden. In dat geval zal ik met jou overleggen over een meer passende verwijzing.

Behandeling

De behandeling zal zo snel mogelijk van start gaan, doorgaans binnen één tot twee weken. Afspraken worden in overleg gepland en vinden plaats volgens een overeengekomen frequentie (meestal wekelijks of tweewekelijks). Een sessie bestaat uit 45 minuten gesprek en 15 minuten verslaglegging door de psycholoog. Tijdens de behandeling zal ik gebruik maken van verschillende methodieken die het best passend zijn bij jouw problematiek en bij jouw voorkeur, zie ook behandeling.  Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg bijgesteld en aangepast.

Evaluatie en afsluiting

De verwijzer (meestal de huisarts) wordt na of tijdens de behandeling op de hoogte gebracht van je vorderingen. Indien nodig vindt overleg plaats met de huisarts of verwijzer voor een eventuele terugverwijzing of doorverwijzing naar de Specialistische GGZ. Ik ben goed op de hoogte van de sociale kaart in Eindhoven en omstreken zodat ik passend kan adviseren over een goede doorverwijzing. Wanneer de behandeling is afgerond wordt de behandeling in zijn geheel gefactureerd.