Werkwijze

Werkwijze 2024-06-20T14:01:19+00:00

Wat is mijn werkwijze?

Aanmelden en wachttijden

Op dit moment is de wachttijd ongeveer vier weken.

Via het aanmeldformulier op de website kun je je aanmelden.  Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk als je voor vergoeding in aanmerking wil komen vanuit de zorgverzekeraar (zie ook ‘tarief en vergoeding’). De huisarts kan een rechtstreekse verwijzing maken via zorgdomein. Bij vragen of als je op zoek bent naar meer informatie kun je ook altijd vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier. Je mag ook even mailen of bellen (b.g.g. voicemail inspreken), dan neem ik binnen enkele dagen contact met je op.

Intake

Na aanmelding zal een intakegesprek plaatsvinden van ongeveer een uur. Tijdens de intake worden je klachten en/of problemen in kaart gebracht en de daarbij uitlokkende en instandhoudende factoren van je problematiek. Tevens worden je achtergrond en leefomstandigheden besproken. Op grond van deze informatie zal ik je nadien een behandelvoorstel doen en een inschatting maken van de duur van de behandeling. In de basis GGZ is de maximale duur van de behandeling ongeveer 12 sessies.

Na afronding van de intake stel ik een behandelplan op die we het 2e gesprek samen doornemen.

In sommige gevallen wordt na de intake vastgesteld dat de behandeling van je klachten niet in de basis GGZ plaats kan vinden. In dat geval zal ik met jou overleggen over een meer passende verwijzing.

Behandeling

De behandeling zal zo snel mogelijk van start gaan, in principe direct volgend op de intake. Afspraken worden in overleg gepland en vinden plaats volgens een overeengekomen frequentie (meestal eens per 14 dagen). Een sessie bestaat uit 45 minuten directe tijd (en 15 minuten indirecte tijd; verslaglegging). Tijdens de behandeling zal ik gebruik maken van verschillende methodieken die het best passend zijn bij jouw problematiek en bij jouw voorkeur, zie ook behandeling.  Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg bijgesteld en aangepast.

Evaluatie en afsluiting

De verwijzer wordt na of tijdens de behandeling op de hoogte gebracht van je vorderingen. Dit gebeurt enkel met jouw toestemming. Indien gewenst vindt overleg plaats met de huisarts of verwijzer voor een eventuele terugverwijzing of doorverwijzing naar de Specialistische GGZ. Ik ben goed op de hoogte van de sociale kaart in Eindhoven en omstreken zodat ik passend kan adviseren over een goede doorverwijzing.